Sidan är under uppbyggnad

Tillsammans blir vi alltid mycket effektivare, och det gäller ju i allra högsta grad vårt resande.

I projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR) ska Region Västerbotten tillsammans med sex kommuner och fem stora organisationer jobba med att förändra och effektivisera tjänste- och arbetsresor. Dessa resor står tillsammans med skolresorna för 65 procent av alla bilresor – så det finns mycket att vinna på gemensamma förbättringar.

Och intresset är stort, både på regional och organisatorisk nivå, för att jobba med en övergång till ett mera hållbart resande. Det här kan såklart ske på en rad olika sätt. Gång, cykel, kollektivtrafik, delat fordon eller distanssamverkan ger vinster i hälsa, resurser och miljö.

Samtidigt måste vi alla få ihop vardagen och livspusslet. För det är först när förändringar blir nya vanor som de blir långsiktiga och därmed hållbara.
Det är målet med det här projektet och vi har mycket större chans att lyckas om alla är med.

webbplatsen uppdateras löpande

vill du veta mer?