fbpx

Häng med!

när vi samkör

vardag, behov

och miljö

för hållbara arbets-

och tjänsteresor

För ett mer hållbart och välmående västerbotten

Region Västerbotten driver tillsammans med nio andra organisationer och företag projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor i länet. Syftet är att göra det lätt att välja rätt för din hälsa, ekonomi och vår gemensamma miljö.

projektets innehåll

Samåkning

kollektivtrafik

1

rörelserikedom

Instagram

nudging

policypåverkan

distansmöten

NYHETER

sagt om projektet

”Vi vill kroka arm med andra som lägger stort fokus på hållbarhet. Ska vi klara omställningen måste vi förflytta oss mot något nytt. HAR-projektet är ett steg i rätt riktning.”

Marlene Munter

Energisamordnare, Kommunikation och Hållbarhet, Skellefteå Kraft

 ”Vi måste se över hållbarhetsfrågorna för Agenda 2030. Det är dags att sluta snacka, och göra verkstad. Det känns viktigt att kunna bidra med konkreta insatser.”

Eric Lundström

Enhetschef Samhällsplanering, Lycksele kommun

”Umeå är en stad som växer och det innebär att fler behöver välja hållbara färdsätt. Som kommunens största arbetsplats ser vi stora möjligheter att bli en förebild när det gäller hållbart resande.”

Ida Lundström

Trafikplanerare, Umeå kommun

Vill du veta mer eller prata med någon av våra medarbetare?