fbpx

Häng med!

när vi samkör

vardag, behov

och miljö

för hållbara arbets-

och tjänsteresor

För ett mer hållbart och välmående västerbotten

Region Västerbotten drev tillsammans med nio andra organisationer och företag projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor 2019-2022. Syftet var att göra det lätt att välja rätt för hälsa, ekonomi och vår gemensamma miljö.

projektets innehåll

kollektivtrafik

Samåkning

1

rörelserikedom

Instagram

NYHETER

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...

sagt om projektet

”Vi vill kroka arm med andra som lägger stort fokus på hållbarhet. Ska vi klara omställningen måste vi förflytta oss mot något nytt. HAR-projektet är ett steg i rätt riktning.”

Marlene Munter

Energisamordnare, Kommunikation och Hållbarhet, Skellefteå Kraft

 ”Vi måste se över hållbarhetsfrågorna för Agenda 2030. Det är dags att sluta snacka, och göra verkstad. Det känns viktigt att kunna bidra med konkreta insatser.”

Eric Lundström

Enhetschef Samhällsplanering, Lycksele kommun

”Umeå är en stad som växer och det innebär att fler behöver välja hållbara färdsätt. Som kommunens största arbetsplats ser vi stora möjligheter att bli en förebild när det gäller hållbart resande.”

Ida Lundström

Trafikplanerare, Umeå kommun

Hållbara arbets- och tjänsteresor drevs av Region Västerbotten
och finansierades med hjälp av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Deltagare i  projektet var: 

  • Boliden
  • Indexator
  • Lycksele kommun
  • Region Västerbotten
  • Skellefteå kommun
  • Skellefteå Kraft
  • Storumans kommun
  • Umeå kommun
  • Vattenfall kundservice Umeå
  • Vindelns kommun