fbpx

Sneak peak av intervjusvar

av | 21 aug, 2020

Som vi tidigare berättat började HAR i våras att intervjua medarbetare i de deltagande organisationerna angående distansmöten och arbete hemifrån. Idag har vi fångat upp 69 medarbetares upplevelser genom intervjuer genomförda i 5 olika organisationer.    

Intervjusvaren kommer att utvärderas och sammanställas till konkreta tips för organisationer och medarbetare att ta del av, men vi kan redan i förväg ge en liten sneak peak av några svar som vi fått in. Fundera över om det här är svar som stämmer överens med dina tankar i frågan. Var det så här vi kunde förvänta oss att det skulle bli, eller kommer resultatet som en överraskning?

  • Medarbetare tycker att distansarbete fungerar över förväntan: Man får mer gjort, tekniken fungerar bra, pendlare spar tid. Men en övervägande majoritet saknar det sociala och spontana, och man hoppar ofta över fikapauser när man inte har någon att fika med. Trots detta anser majoriteten att de har en bra kontakt med sina kollegor. Digitala fikaträffar har fått stor betydelse för många.
  • Chefer tycker det är svårare att leda på distans: Det innebär mer jobb med uppföljning och det är svårare att fånga upp hur medarbetare mår. Men man har också sett att hemarbete fungerar, jobbet blir gjort och man förutspår en fortsättning, även efter corona-pandemin, där människor mer flexibelt varierar sin arbetsplats mellan hemmet och kontoret. 

För att skapa trygghet och vidareutveckla det arbetssätt som börjat ta form under pandemin, ser vi i vår övergripande analys ett behov av tydliga riktlinjer. Så med fokus på att vara till hjälp och stöd för organisationerna, jobbar vi i HAR nu vidare med dessa frågor.

Hälsningar
Mobilitetssamordnare Lena Bieblad och Ingela Bottke

 

 

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...