fbpx

Ett efterlängtat väderskydd!

av | 9 okt, 2020

För att uppmuntra till fler bussresor har ett samarbete mellan HAR, Boliden och Skellefteå kommun resulterat i ett nytt väderskydd utanför kontoret i Boliden. 

I den resvaneundersökning som HAR genomförde under 2019 framkom att den hållplatsstolpe som tidigare fanns i anslutning till kontoret i Boliden, inte upplevts som helt säker för medarbetare, speciellt inte vintertid med höga plogvallar. Väderförhållanden har också uppgetts som en anledning till att medarbetare inte väljer buss. 

För kontoret i Boliden är det både viktigt med fler hållbara resor och ökad trafiksäkerhet. Kontoret i Boliden ligger drygt 3 mil utanför Skellefteå där de flesta medarbetare bor. Utmaningar med väglag, vilt och mörker är speciellt vanligt under vinterhalvåret – och betydligt färre olyckor sker med buss än med personbil. 

Nu står alltså det nya väderskyddet på plats och vi ser fram emot en tid där medarbetare kan åka mer buss till och från kontoret!

Hälsningar
Lena Bieblad, mobilitetssamordnare Skellefteå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...