fbpx

Nytt Tjänsteresepaket på gång

av | 30 okt, 2020

Idag har många tjänsteresor bytts ut mot digitala möten och det är nya rutiner som är här för att stanna, även efter pandemin. Men resor i tjänsten kommer fortfarande att behövas och underökningar visar att det är vanligt på arbetsplatser att anställda inte känner till de befintliga riktlinjer som finns för tjänsteresor. Många upplever också att bokningssystemen är anpassade till bokning av flyg och bil och att dessa ofta kommer upp som första alternativ. 

Tillsammans med Umeå kommun sätter HAR nu igång med ett ”Tjänsteresepaket” som innehåller en rad olika aktiviteter på temat hållbara tjänsteresor. Vi ska bland annat se över kommunens bokningssystem av cyklar och bilar för resor som görs inom länet. Vi ska även se över bokningssystemet för längre resor som sker med tåg eller flyg. Resfria möten ska få ett större utrymme i arbetet med riktlinjerna och vi ska även jobba med konkreta åtgärder för att underlätta för resfria alternativ, till exempel genom att i mötesrum ge tips på hur man enkelt kopplar upp sig till ett digitalt möte. 

Skellefteå kommun har också påbörjat ett samarbete med HAR angående detta. Fortsättning följer och alla deltagande organisationer är välkomna att ta del av de förslag som tas fram. 

Jag önskar dig en fin helg!
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare Umeå  

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...