fbpx

Digital workshop med våra organisationer

av | 20 nov, 2020

Den här veckan hade vi i HAR en gemensam workshop med våra kontaktpersoner från de deltagande organisationerna. Vi har under projektets gång haft flera workshops där syftet främst varit att dela erfarenheter mellan varandra och berätta vilka aktiviteter som genomförts. Även denna workshop blev ett gott erfarenhetsutbyte! 

Tre av våra organisationer: Indexator, Skellefteå kommun och Vattenfall Kundservice presenterade hur deras engagemang i HAR tagit sig uttryck i deras organisationer. Vi fick bland annat höra om hur Indexator utreder möjligheten till samåkning med en gemensam pendlarparkering, om Skellefteå kommuns arbete med att ta fram nya riktlinjer för tjänsteresor, samt om kommunikationsinsatsen som Vattenfall Kundservice gjorde inför deras cykla- och gåkampanj. 

Det togs också upp en del gemensamma utmaningar, till exempel kommunikationen med medarbetare nu när de flesta arbetar hemifrån. Detta är en viktig boll att fånga upp tycker vi i projektgruppen och en framtida workshop tillägnad kommunikation känns som en naturlig uppföljning på detta. 

Nu önskar jag dig en trevlig helg!

Hälsningar
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare Umeå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...