fbpx
Workshop om samåkning

Workshop om samåkning

Det var i höstas som HAR tillsammans med Vindelns kommun och företagen i området, påbörjade ett arbete för samåkning längs väg 363 mellan Vindeln och Umeå samt en pendlarparkering i Umeå. En enkät om behovet av pendlarparkering besvarades av 50 personer, vilket...
Utvärderingsseminarium av HAR-projektet

Utvärderingsseminarium av HAR-projektet

Det här är Christina och Sofia från VETA Advisor. Deras uppgift är att utvärdera hur vi i HAR-projektet når våra delmål och projektmål. Genom deras analyser får vi en översikt som underlättar för oss att se var HAR ska ha sitt fokus, vad som fungerar bra och vad som...
Karin skriver masterarbete för har

Karin skriver masterarbete för har

Så här berättar hon själv:Jag heter Karin Holmstrand och går nu in på sista terminen av min master vid Umeå Universitet. Jag är miljövetare i grunden men har under studiernas gång blivit alltmer intresserad av kombinationen hållbar utveckling och landsbygdsutveckling....
En hållbar belysning

En hållbar belysning

Vi har tidigare berättat om väderskyddet som kom på plats utanför Bolidens arbetsplats för att öka andelen hållbara resor till och från arbetet. Nu kan vi även glädjas åt att väderskyddet har blivit upplyst av en solcellslampa, vilket är helt i linje med det hållbara...