fbpx

Karin skriver masterarbete för har

av | 15 jan, 2021

Så här berättar hon själv:
Jag heter Karin Holmstrand och går nu in på sista terminen av min master vid Umeå Universitet. Jag är miljövetare i grunden men har under studiernas gång blivit alltmer intresserad av kombinationen hållbar utveckling och landsbygdsutveckling. Därför sökte jag mig vidare till samhällsplanering och ska nu skriva mitt masterarbete för HAR-projektet. 

Mitt arbete ska gå ut på att undersöka potentialen för kontorshotell (co-working) i glesbygden, som lösning för att dels minska pendlingsbehovet och dels bidra till landsbygdsutveckling i Västerbotten. 

Jag är övertygad om att en levande landsbygd är en viktig pusselbit för att skapa miljömässig och social hållbarhet. Bristen på jobb i glesbygden är dock ett problem, men i och med pandemin har allt fler arbetsplatser fått vänja sig vid distansarbete och detta öppnar för många möjligheter. Inte minst kan glesbygdskommuner dra nytta av detta eftersom ett minskat pendlingsberoende ökar kommunens attraktivitet.

Men för många är distansarbete från hemmet inte någon bra lösning, av olika skäl. Min utgångspunkt är därför att undersöka om kontorshotell, som är ett populärt alternativ i större städer, har potential även på mindre orter. Detta är min utgångspunkt och jag ser fram emot att undersöka detta närmre under våren. Det ska också bli roligt och spännande att få arbeta tillsammans med HAR-teamet och ta del av deras olika erfarenheter av hållbarhetsarbete. 

Välkommen Karin, säger vi i HAR!
Uppsatsarbetet startar från och med nästa vecka och pågår till början av juni. Handledare är Lena Bieblad och Josefine Wigström.

Hälsningar
Cecilia Lindell, kommunikatör HAR

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...