fbpx

Workshop om samåkning

av | 29 jan, 2021

Det var i höstas som HAR tillsammans med Vindelns kommun och företagen i området, påbörjade ett arbete för samåkning längs väg 363 mellan Vindeln och Umeå samt en pendlarparkering i Umeå. En enkät om behovet av pendlarparkering besvarades av 50 personer, vilket speglar ett stort intresse. 

I tisdags var det dags för en digital workshop där vi tillsammans med Mattias Jägerskog från Skjutsgruppen ideell förening och deltagare från Vindelnområdet, diskuterade samåkning längs väg 363.

Alla som deltog i workshopen fick berätta hur de reser idag, vilka samordnande funktioner som finns att använda som de känner till, samt vilka steg som behövs för att realisera samåkning längre fram när pandemin tillåter. 

Att känna till varandra, våra arbetsplatser och bostadsorter samt att våga ta kontakt, kändes som ett naturligt första steg. I projektet ser vi nu en fortsättning med testgrupper och hyra av en pendlarparkeringsplats i Umeå under en provperiod. 

Hälsningar,
Ingela Bottke, projektledare HAR

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...