fbpx

Kreativ kommunikaton

av | 5 feb, 2021

I torsdags hade vi en workshop om kommunikation tillsammans med våra deltagande organisationer. Frågor vi funderade kring var: Hur når vi fram och skapar ett gemensamt engagemang hos medarbetare, när de flesta jobbar hemifrån? Och hur når vi ut, utanför de egna organisationerna för att berätta om de miljö- och hälsofrämjande åtgärder som görs i samband med HAR-projektet?

Jag började workshopen med att visualisera skillnaderna i varumärkesbyggande kommunikation, före och efter corona, där trenden tydligt gått mot hållbarhet och hälsa, vilket stämmer bra överens med organisationernas engagemang i HAR och är fantastiskt bra att kommunicera ut för att få good will.

Jag pratade också om vikten av att HAR hålls levande i den formella interna kommunikationen inom organisationerna, genom mail, intranät etcetera, som en grund för att HAR förhoppningsvis blir en del av de informella, spontana samtalen mellan medarbetare, där de som redan är engagerade i hållbarhetsfrågor peppar och inspirerar kollegor som kanske är lite mer avvaktande till en början.

Sedan tog tre av våra organisationer över ordet. Först ut var Susanna från Vattenfall Kundservice som gav oss en tillbakablick på hur de kommunicerade för att lyckas skapa ett stort engagemang kring sin cykla- och gåkampanj i höstas. 

Alexander från Storumans kommun fortsatte på temat lyckad kommunikation och lyfte särskilt vikten av att chefer är föredömen och visar att de lever som de lär.

Marlene från Skellefteå Kraft inspirerade oss med berättelser om hur deras medarbetare fått skriva på intranätet på ett personligt sätt, om sina upplevelser av att använda företagets elbilar, och att det fått väldigt många gilla-markeringar av kollegorna. 

Vi avslutade med frågorna som inledde det här inlägget och som också hade skickats ut i en mer utförlig version till deltagarna i förväg. Ordet var fritt och vi fick många kreativa kommunikationsförslag, alltifrån en gemensam vlogg, promenadmöten, att HAR gör instagram take over på andras konton, till chefsmöten och att synas mer i nätverk för hållbara resor. 

En sammanfattning av det som sades under workshopen kommer att skickas ut till alla organisationer som deltar i HAR. Det känns som att vi bara har börjat skrapa på ytan på ett spännande och kreativt samarbete. 

Hälsningar,
Cecilia Lindell, kommunikatör HAR   

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...