fbpx

Snöröjningen – hur fungerar den egentligen?

av | 26 feb, 2021

Cykla- och gåkampanjen är i full gång och vi har rustat våra deltagare med såväl vinterdäck som broddar. Men hur fungerar snöröjningen egentligen, hur planeras och prioriteras underhållet på våra vägar och cykelbanor?

Vi frågade driften på Skellefteå kommun om de kunde berätta, och i tisdags anordnades ett Teamsmöte där samtliga deltagare i cykla- och gåkampanjen i Skellefteå fick möjlighet att lyssna till enhetschef Thomas Lundgren och projektledare Tomas Nilsson.

Thomas och Tomas berättar bland annat att arbetet med snöröjning påbörjas klockan kl. 04:00 (om behov finns) och att en utkallning av driftspersonal sker en timme innan. Det är inte bara kommunens traktorer som är ute och snöröjer, både Trafikverket och bostadsrättsföreningar har traktorer för snöröjning och alla har olika förutsättningar.

– Det ultimata är om snön har landat innan 02:00 på natten eftersom det är då vi kollar av läget. Det är svårt att planera alla gånger när vädret är ovisst, då kan vi hamna efter, säger Thomas Lundgren. 

En så kallad ”full plogsväng” körs vid 8-12 cm snö, vilket innebär att alla gator och villakvarter snöröjs. Uttrycket P1:a innebär pendlingsstråk (prioriterade gång- och cykelbanor) som snöröjs i första hand, redan vid 3-6 cm snö. Det finns cykelkartor som visar var dessa pendlingsstråk finns och det kan alltså vara att värt att välja en sådan väg, även om det innebär en liten omväg. 

Snöröjning handlar om ett ställningstagande och först i efterhand kan man se om det var de bästa besluten som togs, eller om det skulle ha gjorts på annat sätt.

– Varje år görs en utvärdering om årets snöröjning och vi försöker förbättra oss hela tiden, säger Thomas Lundgren. 

Under HAR:s cykla- och gåkampanj kommer deltagarna, via mig som är mobilitetssamordnare i Skellefteå, kunna berätta för driftspersonalen om sina upplevelser av snöröjningen. 

Vi tackar Thomas och Tomas för informationen, och inte minst, för att driften finns – vid det här laget hade det varit svårt att ta sig fram annars 😊

Hälsningar,
Lena Bieblad, mobilitetssamordnare i Skellefteå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...