fbpx

Nu är karin klar med sin masteruppsats!

av | 11 jun, 2021

Som vi tidigare berättat har Karin Holmstrand under våren skrivit sin masteruppsats i samhällsplanering, i samarbete med HAR-projektet. Nu är hon klar! Hennes arbete har haft som syfte att undersöka vilken potential arbetshubbar, så kallade co-working places, kan tänkas ha för Västerbottens glesbygd för att minska beroendet av bilpendling samt öka attraktiviteten till kommuner med vikande befolkningstrend.

Har arbetshubbar potential att bidra till att olika hållbarhetsmål nås?

Kortfattat visade studien att flera inlandskommuner var positiva till arbetshubbar och trodde att de hade potential att bidra till utveckling och diversifiering av den lokala ekonomin, även om flera uttryckte osäkerhet för om användarunderlaget och intresset var tillräckligt stort. Bland de företag som intervjuades i studien diskuterades främst distansarbete i generella termer, eftersom frågan om arbetshubbar specifikt inte dykt upp inom företagen.

Slutsatsen blev att distansarbete kan, oavsett om det sker från hemmet eller en hubb, bidra till ökad hållbarhet i vissa aspekter – främst i fråga om inkluderande tillväxt och minskad klimatpåverkan tack vare mindre pendling. Däremot är distansarbete från en lokal arbetshubb bättre ur ett hälsoperspektiv eftersom hemarbete kan leda till social isolering och göra det svårare att hålla goda arbetsrutiner. Slutligen visar studien att arbetshubbar i glesbygden är ett forskningsområde som blir alltmer relevant och förtjänar uppmärksamhet därefter.

Vi gratulerar Karin till hennes examen och hoppas att denna studie kan lägga en grund för en fortsatt undersökning av hur glesbygden påverkas av möjligheten till distansarbete och närvaron av arbetshubbar.

Här finns uppsatsen: Co-working in Västerbotten

Hälsningar
Cecilia Lindell, kommunikatör HAR

Karin Holmstrand

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...