fbpx

Asfaltsdekaler peppar cyklister

av | 20 jun, 2021

För att uppmärksamma att Skellefteå kommun bygger ut och knyter ihop sitt cykelvägnät har HAR-projektet placerat ut färgglada asfaltsdekaler med uppmuntrande och informativa budskap ut på 50 olika platser längs Skellefteås cykelvägar. Även Umeå kommun har fått asfaltsdekaler på Stadshusområdet.  

Så här säger Ida Lundström, trafikplanerare, Umeå kommun:
– Med asfaltsdekalerna vill vi tacka alla som cyklar och samtidigt inspirera fler att resa hållbart istället för att ta bilen. Vi informerar även om en luftpump på stadshusområdet som HAR-projektet har bidragit med.

Dekalerna passar bra in i de båda kommunernas arbete för att nå de lokala miljömålen; att öka andelen resor med de hållbara färdsätten. I Skellefteå har till exempel en långsiktig satsning just nu påbörjats, där cykelvägarnas huvudstråk byggs ut och knyts ihop, vilket kommer att fortsätta under de kommande 5 åren. 

– Skellefteå kommun har ambitionen att begränsa klimatpåverkan genom att fler kan välja cykeln istället för bilen vid kortare sträckor. Genom kampanjen med markdekaler vill vi passa på att uppmuntra cyklister, samtidigt som vi informerar om var cykelvägnätet knyts ihop, säger Elin Blom, trafikingenjör Skellefteå kommun.

Roligt att HAR kan vara med och bidra med mjuka åtgärder som kan leda till beteendeförändring! 

Hälsningar
Cecilia Lindell, kommunikatör HAR 

Om HAR

HAR-projektet finansieras av Region Västerbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden. De deltagande organisationerna har även gått in med individuellt anpassade summor för att bidra till en del av de insatser som HAR genomför i de egna organisationerna.

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...