fbpx

morgonmöte med Skellefteås näringsliv

av | 3 sep, 2021

Idag sändes ett morgonmöte som handlade om ”Framtidens resande – behovet av mer hållbara resor”. Bland deltagarna fanns Lena Bieblad från HAR och Helena Örnberg från Boliden, som var inbjudna för att inspirera och berätta om Bolidens delaktighet i HAR.

Morgonmötet är en mötesplats för Skellefteås näringsliv. Det sänds digitalt en gång i månaden via skellefteå.se, tidningen Norra Västerbottens hemsida och både Skellefteås- och Näringslivskontoret i Skellefteå kommuns facebook. Välbesökta sidor som lockar stor publik, så bara någon timme efter mötet kunde vi se att visningarna var uppe i flera hundratal. Kul tycker vi!

Nyfiken på HAR

Helena berättade att hon blev nyfiken på HAR-projektet både ur en hållbarhetsaspekt, men även med tanke på trafiksäkerheten. Hon lyfte fram vad som hänt under samarbetet med HAR, till exempel busskuren med solcellsbelysning som kommit på plats utanför Boliden, vilket gjort det säkrare och även trevligare för medarbetarna att vänta på bussen utanför sin arbetsplats. En bra åtgärd för att öka bussåkandet!

Lena presenterade den resvaneundersökning som genomfördes i början av projektet, där det framkom det att majoriteten av medarbetarna pendlade ensam i bil till och från arbetet (vilket utgör ca 1 500 enkelresor med bil i veckan!) och att endast några få procent åkte buss. Samtidigt visade undersökningen att det fanns en positiv inställning till buss bland medarbetarna. En bra grund för aktiviteter som främjar bussåkandet, som vi i HAR-projektet tillsammans med Boliden har tagit vara på.

Nu i vinter kommer vi förhoppningsvis (beroende på corona-läget) kunna genomföra en testresenärskampanj och det kommer även att sättas upp en skärm i entrén på Bolidens arbetsplats som visar bussarnas avgångstider. Inom projektet har vi en fortsatt dialog med aktörer inom kollektivtrafiken arbetar vi även med en pendlarparkering.

.

Se gärna morgonmötet i sin helhet!
Lena och Helena är först ut, sedan kommer medverkande från Trafikverket, Move About, Trivector och Skellefteå Airport.

Hälsningar
Cecilia Lindell, kommunikatör HAR

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...