fbpx

Förmånscyklar succé i Umeå

av | 10 sep, 2021

En utvärdering visar att de anställda på Umeå kommun som hyr förmånscyklar, har halverat sina bilresor under sommarhalvåret och minskat dem med 10 procent under vintern. Dessutom rekommenderar 89 procent sina kollegor att hyra en förmånscykel via Umeå kommun.

Uppgifterna kommer från en enkät som HAR-projektet sammanställt, tillsammans med Umeå kommuns HR-avdelning och friskvårdsgruppen Sporren. 872 medarbetare som hyrt förmånscykel mellan våren 2019 och hösten 2020 fick ta del av enkäten. Svarsfrekvensen var 74 procent.

Cykel istället för bil

Enkäten innehöll bland annat frågor om det vanligaste transportmedlet innan förmånscykeln, jämfört med nu. En femtedel uppger att de dagligen använder cykeln vid resor där de tidigare använt bil. Svaren visar också att elcykelanvändningen har ökat från 1 procent till 36 procent.

Så bra med insatser som konkret leder till fler hållbara resor! Nu hoppas vi att fler arbetsplatser blir inspirerade att erbjuda förmånscyklar till sina anställda.

Här kan du se hela sammanställningen av utvärderingen:
Förmånscykelutvärdering

Hälsningar
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare Umeå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...