fbpx

Hubb för Distansarbete utvärderas

av | 5 nov, 2021

Under det senaste året när väldigt många arbetat hemifrån har ett gäng medarbetare på Umeå kommun som bor i Hörnefors, fått testa att arbeta från en hubb i Hörnefors. Alla medarbetare körde tidigare bil ensamma till och från Umeå varje dag, vilket är en sträcka på ca 6 mil tur och retur per dag. Hubben finns i en kontorsbyggnad som tidigare stod tom, och tanken är att några av medarbetarna även i fortsättningen ska kunna arbeta på distans från Hörnefors, utan att behöva sitta hemma. 

HAR-projektet har nu utvärderat hur detta har fungerat, genom att alla som arbetat vid hubben har fått delta i en enkät. I enkäten fick de svara på hur de numera tar sig till sitt jobb, för att se om hubben lett till färre bilresor. Diagrammet visar att ingen kör bil längre utan samtliga går eller cyklar. Under svarsalternativet ”Annat” angavs: löpning, skolbuss och rullstol.

Enkäten visar även att samtliga är intresserade av att fortsätta arbeta därifrån några dagar i veckan. 

HAR-projektet fortsätter nu i samarbete med Umeås fastighetskontor att arbeta för att detta kontor ska bli permanent. Det utreds även om det finns fler oanvända kommunala byggnader i ytterområdena som fler medarbetare skulle kunna distansarbeta ifrån framöver, för att slippa pendla och på så sätt minska antalet bilresor. 

Hälsningar från
Josefine Wigström, mobilitetsamordnare Umeå kommun

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...