fbpx

Allt ifrån tjänstecykel till resor med flyg

av | 30 jan, 2022

Resor i tjänsten har en betydande påverkan på miljön, det visar den sammanställning som HAR-projektet gjort för Umeå kommuns räkning. 

Det var i samband med att vi initierade en revidering av Umeå kommuns resepolicy som vi såg att det passade bra att göra en sammanställning av kommunens tjänsteresor. Vi sammanställde allt ifrån tjänstecykel till resor med flyg för åren 2018-2020 och delade in dem i kategorierna ”antal resor”, ”kostnad” och ”klimatpåverkan”.  Vi valde att ha med år 2020 för att jämföra hur mycket kommunen sparat in på både kostnader och klimatpåverkan under ett pandemiår. Resultatet visar att det minskade resandet under 2020 gav en klimatbesparing på 37 % jämfört med åren innan. 

Till kommunfullmäktige

Vår sammanställning och vårt förslag till ny resepolicy ska nu lyftas i kommunfullmäktige under våren 2022. I sammanställningen visar vi på att tjänsteresor inte enbart handlar om flyg- och tågresor till Stockholm utan att det handlar om alla resor som görs, även inom kommunen. Där tror vi att vi kan påverka en hel del genom att till exempel marknadsföra tjänstecyklarna ännu mer och genom att samarbeta med Umeås lokaltrafik för att införa digitala biljetter i stället för att anställda ska behöva hämta ett fysiskt busskort. Som det ser ut nu kan man som kommunanställd enkelt boka egen taxi i en app, och vi vill såklart att det ska vara lika smidigt, om inte ännu smidigare, att ta bussen i tjänsten! Vår förhoppning är att vår sammanställning ska ligga till grund för en ny resepolicy i kommunen. 

Hälsingar
Josefine Wigström, mobilitetssamordnare, Umeå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...