fbpx

Så får du med andra på förändring

av | 11 feb, 2022

Idag har vi haft en intressant föreläsning med Anna Bellman: ”Så får du med andra på förändring”. Missade du den, eller vill se den igen så finns den tillgänglig här lite längre ner på sidan, till och med måndag den 21 februari.

Viktigt med tydlig kommunikation

Anna pratade kring frågor som: Varför misslyckas förändring? Vilka är chefers vanligaste misstag? Och hon gav oss insikter och konkreta råd kring kommunikationens viktiga roll vid förändring. Hon talade om tydlighet, att alla är olika och inte uppfattar saker på samma sätt, och att det handlar om att involvera, visa en tydlig målbild. En så enkel sak som att byta ut ordet ”förändring” till ”förbättring”, att säga ”jag” i stället för ”man” och att säga ”och” instället för ”men” kan öppna upp för en bättre dialog.

Ett konkret exempel på hur du kan kommunicera, är de 4 p:na

Position – nuläge
Problem – det vi ser som problem
Possibilities – vilka möjligheter som finns
Proposal – därför föreslår jag att…

Anna lyfte också hur viktigt det är med kvittens – att ställa öppna frågor för att lyssna in om den jag vill få med mig i en förändring, har uppfattat det jag har sagt på det sätt som jag menar. Frågar vi bara om någon förstår, vet vi ju inte vad det innebär om den bara svarar ja.

Positivt gensvar

Vi säger stort tack till Anna Bellman, och till alla er som deltog, både som lyssnare och deltagare i workshopgrupperna. Tack även till dig som svarat eller kommer att svara på vår utvärdvärdering. Just nu har 89,8 procent svarat ja på frågan: ”Tror du att du kommer ha användning av innehållet från föreläsning/workshop?” Det gör oss väldigt glada!

Här kommer några exempel på positiva kommentarer som vi fått:

– Roligt att ni ger möjlighet att delta på denna typ av föreläsningar, att de inte bara riktas till chefer. Förändringsledare kommer i så många olika roller och det här är verkligen en förmån att få delta och få utveckling i min yrkesroll”.

– Tankeväckande, inspirerande och hög igenkänningsfaktor.

– Fortsätt på detta sätt med föreläsningar på fredagar kl 10-12.

Föreläsningen genomfördes i samarbete mellan HAR och projektet Vägledande principer för e-tjänste och verksamhetsutveckling. Över 300 var anmälda genom HAR och som mest deltog drygt 200 personer i den digitala sändningen.

Vänliga hälsningar
Cecilia Lindell, kommunikatör HARHAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...