fbpx

Samverkan för bättre busstrafik har gett resultat 

av | 26 feb, 2022

Snart rullar 15:30-turen mellan Boliden och Skellefteå igen! Beslutet har fattats i kommunfullmäktige, så med start den 14 mars kommer den efterlängtade bussturen att vara i trafik igen.

Turen var en av de mest efterfrågade busstiderna bland Bolidens medarbetare vilket framkom i en enkätstudie som HAR-projektet genomförde i oktober 2021, som besvarades av 199 personer. 

– Vi hoppas att fler på Boliden nu får möjlighet att åka kollektivt, säger Robert Nyman verksamhetschef för Trafik, Skellefteå kommun.

Arbetspendling en viktig fråga för Boliden

För Boliden är resandet med kollektivtrafik en mycket viktig fråga, både utifrån trafiksäkerhet och hållbarhet. Tidigare insatser som gjorts i samverkan med HAR för att underlätta för arbetspendling med buss, är det väderskydd som sattes upp utanför Bolidens arbetsplats under 2020. 

Beslutet om 15:30-bussen kommer helt i rätt tid! HAR-projektet startar en testresenärskampanj för buss för anställda på Boliden den 21 mars, precis en vecka efter att 15:30 bussen börjat köra. 

Ökad flexibilitet

Det pågår ett aktivt och intensivt arbete hos bussaktörerna för att förbättra för resenärerna. Den 1 december ändrade Skellefteå buss sin zonindelning av biljetterna så att det endast finns en zon för lokaltrafiken. Detta innebär att det blir både enklare och flexiblare att åka buss inom hela Skellefteå tätort. I slutet av 2022 lanseras även en ny flexiblare app som bygger på en gemensam betal- och biljettstandard för norra Sverige.

Hälsningar
Lena Bieblad, mobilitetsamordnare Skellefteå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...