fbpx

rörelserikedom

I HAR-projektet arbetade vi med förbättrad folhälsa och utsläppsfritt resande genom att uppmuntra till fysisk rörelse. Här finns exempel på vad vi gjorde och hur vi gjorde det.

VAD: Cykla- och gåkampanjer under höst, vinter och vår

HUR: Genom information, anmälan, gratis vinterdäck, inbjudan till frågestund med gatu/park kontor, veckouppföljning samt utvärderingsenkät. 

2020/06/11/ut-och-cykla-i-vackra-storuman

2020/07/03/fina-resultat-fran-varens-cykla-gakampanj-i-storuman

2020/09/18/6-cykla-och-gakampanjer-ar-igang

2020/10/23/nu-har-vi-cyklat-gatt-jorden-runt

2021/02/19/cykla-och-gakampanj-vinter

2021/03/07/han-cyklar-for-halsan-och-hjarnan

2021/03/29/2-634-mil-pa-5-veckor

2022/02/18/manga-deltagare-i-vintercyklingsveckan

2022/04/03/1-arsuppfoljning-av-cykla-och-gakampanjen-vinter-2021

2022/05/15/461-deltagare-i-cykelkampanj

2022/05/25/vinnare-i-cykelkampanjen

VAD: Cykelgarage för väderskydd och säker förvaring av medarbetares privata cyklar

HUR: Genom inhängning i ett befintligt bilgarage, inpassering med kortläsare och automatisk dörröppnare.

2021/11/27/nytt-cykelgarage-invigt

VAD: Inköpta cykelpumpar och markdekaler 

HUR: Genom upphandling, inköp och installation nära arbetsplatser och även tillgängliga för passerande medborgare. Markdekaler med uppmuntrande och informativa budskap om cykling. 

2021/05/30/ny-cykelpump-pa-plats-i-vindeln

2021/06/20/asfaltsdekaler-peppar-cyklister

VAD: Inköp av elcyklar och nyckelskåp/bokningssystem för tjänsteresor  

HUR: Upphandling och dialog med sportaffär/nyckelskåpsleverantör.

2021/10/24/elcykelkampanj-i-skelleftea

 

VAD: Gratis däckbyte och cykelservice för medarbetare 

HUR: Genom information, anmälan, kontakt med sportaffärer, utvärdering.

2020/11/13/gratis-dackbyte-till-cykeln

2021/03/12/marikk-cyklar-for-forsta-gangen-med-dubbdack

2021/10/08/sa-tar-du-hand-om-din-cykel

2021/10/29/110-personer-nappade-pa-erbjudande-om-dackbyte

2022/04/24/dackbyte-och-service-pa-cykeln

 

VAD: Cykelkampanj i sociala medier “Varannan cykel”

Filmer som på ett lättsamt sätt sprider information om Skellefteå kommuns utbyggnad av cykelvägnätet. Info och material på inflyttarevent och som en del i “inflyttarlådor” till nya kommuninvånare. 

HUR: Samarbete med reklambyrå och kommun. 

2022/05/22/har-i-samverkan-med-skelleftea-kommun-marknadsfor-nya-cykelbanor

 

VAD: Utvärdering av effekterna med förmånscykel 

HUR: Två år efter att Umeå kommun infört förmånscyklar utvärderar HAR vad det har gett för effekt på resvanorna. Utvärdering på 640 svaranden som skaffat förmånscykel visar att deras bilresor minskat med hälften. 

2021/09/10/formanscyklar-succe-i-umea


VAD: Informationsevent om förmånscyklar

HUR: Två gånger per år öppnas möjligheten att hyra förmånscykel via Umeå kommun. För information och uppmuntran anordnades flera fysiska events på arbetsplatsen och digitala informationsmöten under pandemin.

2020/04/08/stadshuset-umea-kommun-visade-formanscyklar

2021/04/09/elin-skaffade-formans-elcykel

VAD: Lån av elcykel  

HUR: Lån av elcyklar via arbetsgivare, som står oanvända ett par veckor. Genom information, anmälan och utvärdering eller hyra av elcykel under en veckas tid, samarbete med sportaffär. Information, anmälan, utvärdering.

2020/05/29/elcykel-kampanj-pa-stadshuset-umea-kommun

2020/08/14/79-mil-pa-elcykel

VAD: Cykelns dag

HUR: Internationella cykelns dag 3 juni firades digitalt under pandemin med inspirationsföreläsningar, humor och fakta om cykling. 

2020/06/03/sla-varldsrekord-pa-cykelns-dag

2021/06/07/cykelns-dag-2021

 

VAD: HAR-bingo som inspirerat till rörelse 

HUR: Genom information, organisationsspecifikt utformade bingobrickor som distribuerats på intranät eller mejl samt inskick av ifyllda brickor till projektet.  

2020/04/17/dags-for-har-bingo

2020/12/11/har-bingo-och-tarta

 

VAD: Utlåning av vikcyklar och lådcyklar en vecka via arbetsgivare  

HUR: Genom information, anmälan, låneperiod och utvärdering. 

 

VAD: 800 m mobil belysning av isväg över Umeälven i Lycksele 

HUR: Enkät i annat projekt, upphandling, inköp av tjänst, information, event. 

2021/12/18/isvagen-i-lycksele-far-belysning

2022/02/05/antligen-ar-belysningen-pa-isvagen-pa-plats