fbpx

Samåkning

I HAR-projektet arbetade vi med att underlätta för samåkning. Här finns exempel på vad vi gjorde och hur vi gjorde det.

Pendlarparkering med motorvärmare för medarbetare för att fortsätta resan med kollektivtrafik eller samåka i bil. 

HUR: Genom information, enkät till medarbetare, kartläggning av befintliga ytor, workshop och Facebookgrupp, upprustning av parkering, testperiod samt utvärderingsenkät.  

2020/10/02/vi-vill-underlatta-for-samakning

2021/01/29/workshop-om-samakning