fbpx

Kollektivtrafik

I HAR-projektet arbetade vi med att underlätta för kollektivt resande. Här finns exempel på vad vi gjorde och hur vi gjorde det.

VAD: Väderskydd med solcellslampa vid busshållplats i Boliden 

HUR: Genom enkät, utvärdering och samarbete med Boliden och Skellefteå kommun.  

2020/10/09/ett-efterlangtat-vaderskydd

2021/01/08/en-hallbar-belysning

 

VAD: Skärm för att visa bussavgångar vid Boliden 

HUR: Genom dialog med konsultfirma om teknisk lösning. Skärm i entrén där busstider i realtid visas. 

VAD: en busstur har återinförts mellan Boliden och Skellefteå

HUR: Efter en kartläggning genom enkät, informationsinsatser och dialog med kommunen. 

2022/02/26/samverkan-for-battre-busstrafik-har-gett-resultat

 

VAD: Testresenärskampanj där medarbetare åkt gratis kollektivtrafik i fyra veckor 

HUR: Genom möten med buss/tågaktörer, information, intresseanmälan, urval, startmöte, halvtidsutvärdering, utvärderingsenkät samt slutmöte med redovisning av resultat.

2022/03/25/testresenarskampanjen-ar-igang

2022/04/30/toppresultat-for-var-testresenarskampanj

VAD: Utlåning av vikcyklar under testresenärskampanj

HUR: Inköp av vikcyklar (ihopfällbara) via direktupphandling. Anställda fick låna vikcykel under två veckor i samband med testresenärskampanj, för att kombinera cykel-och kollektivtrafikresor. Utvärdering efteråt genom enkät. 

2022/05/05/utvärdering-vik-cyklar-for-buss-och-tåg 

    

VAD: Bussfilmer för att marknadsföra kollektivtrafik 

HUR: Genom möten med berörda bussaktörer för att samla information och genom anlitande av konsult som skapade animerade filmer.

2022/03/04/filmer-som-uppmuntrar-till-kollektivt-resande