fbpx

Distansmöten

I HAR-projektet arbetade vi med hållbart resande och kompetensförsörjningsfrågor med hjälp av distansmöten. Här finns exempel på vad vi gjorde och hur vi gjorde det.

VAD: Intervjustudie med medarbetare och chefer som jobbat hemifrån under pandemin  

HUR: 69 intervjuer vid 6 arbetsplatser i Västerbotten, som kom att ligga till grund för organisatoriska förslag och arbetssätt vid arbete hemifrån och på distans.  

2021/02/12/rapport-om-distansarbete

 

VAD: Arbetshubb inrättas permanent i Hörnefors, Umeå.

HUR: Samarbete med en masterstudent om arbetshubbar i Västerbotten, vilket ledde till påskyndandet av en testperiod med en arbetshubb för kommunanställda. HAR utvärderade resvanorna för dem som testat hubben och visa att bilresorna minskat kraftigt.   

2021/11/05/hubb-for-distansarbete-utvarderas

VAD: Fyra distansföreläsningar

Distansföreläsningarna har spridit kunskap om rörelsens betydelse för hjärnan (Anders Hansen) struktur i arbetslivet (David Stiernholm) samt bra digitala möten och hur man får med andra på förändring (Anna Bellman). 

HUR: Genom kontakt med respektive föreläsare, samarbete med projektet Vägledande principer för e-tjänste och verksamhetsutveckling, information, anmälan samt utvärderingsenkät.  

2021/03/19/forelasning-med-anders-hansen

2021/04/13/forelasning-med-david-stiernholm

2021/04/30/en-glimt-av-david-stiernholms-forelasning

2021/08/27/hostens-nya-utmaningar

2021/09/24/lyckade-och-effektiva-digitala-moten

2021/10/17/resfria-moten-och-utvardering-av-anna-bellmans-forelasning

2022/02/11/forelasning-anna-bellman

 

VAD: Teamsutbildning för anställda  

HUR: Samarbete med konsultföretag som höll i teamsutbildning för anställda på Umeå kommun. HAR arrangerade upplägget med information och mötesrum 

 

 

VAD: Informationsmaterial i mötesrum om hur tekniken fungerar 

HUR: Tillsammans med IT på Umeå kommun, inrättar HAR informationslappar om uppkoppling, teknik och hybridmöten i samtliga mötesrum. 

 

VAD: Poddavsnitt ”Hållbara resor är framtiden” i Regionpodden, Region Västerbotten 

HUR: Kontaktade podd om regional utveckling. Bjöd in Marlene Munter, Skellefteå kraft och Björn Ferry, Storuman. Planering, genomgång och därefter fysisk inspelning i studio i Umeå. 

2022/04/14/nu-finns-vi-pa-regionpodden