fbpx

Policypåverkan

I HAR-projektet arbetade vi med hållbart resande genom policypåverkan.
Här finns exempel på vad vi gjorde och hur vi gjorde det.

VAD: Nya resepolicys har skapats och gamla resepolicys och riktlinjer har uppdaterats 

HUR: Genomgång av befintliga policys och riktlinjer kopplat till hållbarhetsdokument, genomförda remissrundor samt förenkling och tydliggörande. 

2020/10/30/nytt-tjansteresepaket-pa-gang

2022/01/30/allt-ifran-tjanstecykel-till-resor-med-flyg

 

VAD: Uppföljning av statistik för tjänsteresor i kommun 

HUR: Testperiod av plattform som hanterar organisationers fordonsflotta