fbpx

PROJEKTETs

SLUTKONFERENS
2 JUNI 2022

HÄR FINNS INSPELAT MATERIAL FRÅN VÅR SLUTKONFERENS 

HAR – om elcykelutlåning
Josefine Wigström pratar om HAR:s elcykelkampanjer.
Jan Bylund intervjuar Monica Svonni, enhetschef Umeå kommun, deltagare i elcykelkampanj

HAR – om isvägen, testresenär
Kerstin Hamre pratar om isvägen i Lycksele. Josefine Wigström pratar om cykla- och gåkampanjer. Lena Bieblad pratar om kollektivtrafik. Jan Bylund intervjuar Rachel Nygren, stabschef Region Västerbotten om hennes deltagande i testresenärskampanj och hennes inställning till buss.

Panelsamtal
Tema: Beteendeförändring
· Vad tror ni är viktigt för att få till beteendeförändring inom organisationer?
· Hur kan man driva förändring underifrån?
· Vad tar ni med er för lärdomar från HAR-projektet?
Deltagare: Alexander Jonsson utredare Storumans kommun, Marlene Munter energi & miljöcontroller Skellefteå kraft och Ida Lundström trafikplanerare Umeå kommun.

HAR – om resepolicys
Ingela Bottke pratar om HAR:s arbete med resepolicys. Josefine Wigström berättar om arbetssätt i HAR och ger exempel från Umeå kommun.
Jan Bylund intervjuar Staffan Engström, miljö & kvalitetschef Indexator, som tagit fram en resepolicy/riktlinjer under 2020.

HAR – om kommunikation
Josefine Wigström berättar om aktiviteter som arbetsgivare kan göra av sådant som redan finns. Cecilia Lindell pratar om kommunikation.

Teamet bakom HAR-projektet

Ingela Bottke

Ingela Bottke

Projektledare

ingela.bottke@regionvasterbotten.se

Lena bieblad

Lena bieblad

Mobilitetssamordnare – Skellefteå

lena.bieblad@regionvasterbotten.se

Kerstin Hamre

Kerstin Hamre

Mobilitetssamordnare – inland

kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

JOSEFINE WIGSTRÖM

JOSEFINE WIGSTRÖM

Mobilitetssamordnare – Umeå

josefine.wigstrom@regionvasterbotten.se

 

KOMMUNIKATÖR

Häng med!

När vi samkör vardag behov och miljö