fbpx

Rörelserikedom

VAD: Cykla och gåkampanjer under höst, vinter och vår.  

HUR: genom information, anmälan, gratis vinterdäck, inbjudan till frågestund med Gatu/park kontor, veckouppföljning samt utvärderingsenkät. 

 

VAD: gratis Cykelservice till medarbetare  

HUR: genom information, anmälan, samarbete med sportaffärer samt utvärderingsenkät. 

 

VAD: Cykelgarage för väderskydd och säker förvaring av medarbetares privata cyklar. 

HUR: Genom instängsling i ett befintligt bilgarage, inpassering med kortläsare och automatisk dörröppnare. 

 

VAD: inköpta cykelpumpar och markdekaler 

HUR: genom upphandling, inköp och installation nära arbetsplatser och även tillgängliga för passerande medborgare. Markdekaler med uppmuntrande och informativa budskap om cykling.  

  

VAD: Inköp av elcyklar och nyckelskåp/bokningssystem för tjänsteresor  

HUR: Upphandling och dialog med sportaffär/nyckelskåpsleverantör. 

 

VAD: gratis däckbyte och cykelservice för medarbetare 

HUR: genom information, anmälan, kontakt med sportaffärer, utvärdering. 

 

VAD: Cykelkampanj i sociala medier “Varannan cykel” – filmer för att på ett lättsamt sätt sprida Skellefteå kommuns utbyggnad av cykelvägnätet. Info och material på inflyttarevent och som en del i “inflyttarlådor” till nya kommuninvånare. 

HUR: Samarbete med reklambyrå och kommun. 

 

VAD:  Utvärdering av effekterna med förmånscykel 

HUR: Två år efter att Umeå kommun infört förmånscyklar utvärderar HAR vad det har gett för effekt på resvanorna. Utvärdering på 640 svaranden som skaffat förmånscykel visar att deras bilresor minskat med hälften.  

 
VAD: Informationsevent om förmåncyklar 
HUR: två ggr per år öppnas möjligheten att hyra förmånscykel via Umeå kommun. För information och uppmuntran anordnades flera fysiska events på arbetsplatsen och digitala informationsmöten under pandemin.  

 

VAD: lån av elcykel  

HUR: lån av arbetsgivare via elcyklar som står oanvända ett par veckor genom information, anmälan och utvärdering eller 

hyra av elcykel under en veckas tid genom samarbete med sportaffär (information – anmälan – utvärdering) 

VAD: Cykelns dag 
HUR: internationella cykelns dag 3 juni firades digitalt under pandemin med inspirationsföreläsningar, humor och fakta om cykling.  

 

VAD: HAR-bingo som inspirerat till rörelse.  

HUR: genom information, organisationsspecifikt utformade bingobrickor som distribuerats på intranät eller mejl samt inskick av ifyllda brickor till projektet.  

 

VAD: utlåning av vikcyklar och lådcyklar en vecka via arbetsgivare  

HUR: genom information, anmälan, låneperiod och utvärdering. 

 

VAD: 800 m mobil belysning av isväg över Umeälven i Lycksele 

HUR: enkät i annat projekt, upphandling, inköp av tjänst, information, event. 

För dig som deltar i projektet finns kommunikationsmateriel att använda för marknadsföring av HAR i din egen organisation. Det är mycket viktigt att EU-loggan finns med vid spridning av allt materiel. 

Spridning i sociala medier 

Vid spridning i sociala medier måste det framgå i text att detta är ett projekt som finansieras med hjälp av Europeiska utvecklingsfonden. Undantag är om EU-flaggan syns direkt i bild, vilket den t.ex. inte gör i filmerna.

Rekommenderad text är:
För ett mer hållbart och välmående Västerbotten, samarbetar (din organisations namn) med projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor. Projektet finansieras med hjälp av Europeiska utvecklingsfonden.

P.g.a. rättigheterna till musiken i filmerna behöver du meddela i vilken kanal du lägger ut dem. Detta gäller endast första gången du lägger ut en film, men varje gång du väljer en ny kanal. 

Skicka ett mail med länken till vald social kanal till:
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se