fbpx

Förmånscyklar till medarbetare

av | 4 sep, 2020

För att stimulera till mer hållbara resor har Skellefteå Kraft tagit fram ett erbjudande om förmånscyklar till sina medarbetare. Konceptet lanserades under våren 2020 och redan i dag har drygt 100 personer nappat på erbjudandet. 

– Vi gjorde en upphandling och valde den leverantör som fick högst poäng av oss. De avgörande kriterierna var dels utbudet av cyklar, men vi värdesatte även en enkel administration och support till dem som köper cyklarna, berättar Marlene Munter, energisamordnare på Skellefteå Kraft 

Skellefteå Kraft har sedan tidigare erbjudit förmånsbil och där har man sett ett ökat intresse för elbilar. Förmånscyklar är ytterligare en investering i hållbara resor som dessutom kan öka medarbetares hälsa genom fysisk rörelse. Förmånscykel framkom även som ett önskemål i den resvanundersökning som genomfördes hösten 2019.   

Även Storuman kommun kollar nu upp möjligheten att erbjuda sina anställda förmånscyklar. Det är många medarbetare som cyklar i Storuman. Gång- och cykelbanor byggs ut i kommunen och en investering i förmånscyklar går helt i linje med kommunens Strategi för CO2-effektiva resor i Storuman kommun, 2020-02-18.

Med dessa goda nyheter önskar vi en trevlig helg!
Hälsningar,
Lena Bieblad och Ingela Bottke

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...