fbpx

79 mil på elcykel

av | 14 aug, 2020

Hej och välkommen tillbaka!

Nu är vi i HAR-projektet redo att kicka igång höstterminen, men först vill jag presentera resultaten från den lyckade elcykel-kampanjen vi hade i juni. Som jag tidigare berättat fick 24 medarbetare på Stadshuset Umeå kommun, låna varsin elcykel en vecka vardera. Vi kan summera att de tillsammans cyklade totalt 79 mil, alltså i genomsnitt 38,7 km per person. Bra gjort! 

Innan kampanjen startade svarade de flesta deltagarna att de antingen åker ensam i bil, samåker eller cyklar till arbetet. Under kampanjperioden uppgav 40 % av deltagarna att de cyklat 5 dagar i veckan och 70 % uppgav att de cyklat mer under kampanjperioden än de vanligtvis brukar göra.

På frågan om hur stor sannolikhet det är att man kommer köpa en egen elcykel framöver svarade hälften av deltagarna att det är sannolikt, och ett par stycken svarade mycket sannolikt. 

Samtliga deltagare svarade att det var mycket nöjda med kampanjens upplägg och många ställde frågor om vilken elcykelmodell som är bäst. Det kom även in flera bud på elcyklarna som Umeå kommun lånade ut. Kul tycker vi, men cyklarna ska vi behålla för framtida elcykelkampanjer, eftersom intresset var så stort! 

Hälsningar
Josefin Wigström, mobilitetssamordare Umeå

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...