fbpx

Vi vill underlätta för samåkning

av | 2 okt, 2020

Just nu pågår ett arbete på Indexator och Vindelns kommun att tillsammans med HAR underlätta för samåkning mellan olika orter. Vi sprider information i Vindeln om appen Skjutsgruppen och lobbar i Umeå kommun för en pendlarparkering vid väg 363.

Under v. 40-42 går vi ut med en enkät till Vindelns kommuns och ett antal företags medarbetare om behov och intresse av en pendlarparkering i Umeå. I enkäten bjuder vi också in till ett lunchmöte i november för att diskutera frågan ytterligare. Underlaget kommer även att användas och drivas vidare i regionens samverkansgrupper av Vindelns kommundirektör Therese Berg.

Rapporten Kollektivtrafikunderlag i Vindelns kommun 2019 visade att Vindelnområdet har 180 inpendlande medarbetare, vilket gör det här till en viktig fråga när det gäller kompetensförsörjningen i området.

Fortsättning följer!

Hälsningar
Ingela Bottke, mobilitetssamordnare för Storuman, Lycksele och Vindeln

HAR:s slutkonferens

HAR:s slutkonferens

Så blev det dags för oss att summera och avsluta HAR-projektet efter 3...